AKTUALNOŚCI

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA w Poznaniu

Od 1 do 30 kwietnia 2021r rozpoczyna się w Poznaniu obowiązkowa deratyzacja .Celem tej akcji jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych roznoszonych przez szczury i myszy oraz ograniczenie ich liczebności. Właściciele i zarządcy nieruchomości na terenie miasta zobowiązani są do wyłożenia specjalistycznych preparatów trujących przeznaczonych do walki z gryzoniami.

Deratyzacja obejmuje tereny, na których zlokalizowane są budynki wielolokalowe a szczególnie piwnice, pomieszczenia na odpady, magazyny, pomieszczenia gospodarcze. Obowiązkowa deratyzacja dotyczy również lokali gastronomicznych, zakłady przetwórstwa żywności, obiekty handlowe, szpitale, hotele, internaty, żłobki, przedszkola, budynki placówek oświatowych, wysypiska śmieci, obiekty gromadzenia odpadów, lokale żywienia zbiorowego, schroniska zwierząt itd.

Do zwalczania gryzoni stosować należy tylko i wyłącznie preparaty zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia lub takich, które posiadają atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Obowiązkowa deratyzacja w Poznaniu odbywać się będzie w dwóch terminach

1.04.2021 oraz 1.09.2021

Wykładanie trutki powinno być przeprowadzone w taki sposób aby nie zagrażało to zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi i zwierząt nie objętych deratyzacją. Większość producentów informuje, że trutka powinna być umieszczona w specjalnych stacjach deratyzacyjnych trwale przymocowanych do podłoża i czytelnie opisanych.

Wykładanie trutki na tackach jest niedopuszczalne i stanowi ogromne zagrożenie .

DERATYZACJA CENNIK

Koszt ustawienia jednej stacji deratyzacyjnej wraz z trutką i z informacją ostrzegawczą to:

30zł - ilość stacji jest uzależniona od wielkości obiektu i ilości pomieszczeń. Cena dotyczy najtańszego modelu stacji deratyzacyjnej

Jeśli budynek posiada już stacje deratyzacyjne to obsługa tych stacji to kosz:

10zł od sztuki - obsługa polega na wyczyszczeniu i wymianie trutki

Pierwsza wizyta na obiekcie wraz z ekspertyzą i wykonaniem protokołu to koszt:

100 zł – opłata jednorazowa

Ilość karmików deratyzacyjnych ustala się po pierwszej wizycie i po oględzinach danego obiektu . WIGO SERWIS TEL 501-028-779